Navigation


RSS: articles   ОБЯВА

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

„Полифлекс” ООД, обявява открита процедура за определяне на изпълнител за „Доставка на машина за лазерно гравиране на печатни форми” по изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ТММ-02-3/17.07.2009 г.

За повече информация виж документите за тръжна процедура.           
           

Документи за тръжната процедура:

Обява за откриване на процедура

Пояснителен документ