Navigation


RSS: articles   НОВИНИ

-На 17.07.2009г. Полифлекс ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ с Изпълнителна Агенция за Насърчаване на Малки и Средни Предприятия /ИАНМСП/  за изпълнение на проект „Въвеждане на иновативна технология за директно лазерно гравиране в Полифлекс ООД” по Оперативна Програма /ОП/ „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.
Срокът на изпълнение е 12месеца.

ОБЯВА

-Съгласувано с ИАНМСП на 16.07.2010 срокът на Договора е удължен с 6 месеца.

-В изпълнение на Договора се очаква до края на месец октомври 2010г. доставката на Машината за лазерно гравиране на печатни форми. Инсталирането и обучението на персонала – месец ноември 2010г.

-На 27.10.2010г.  – доставката е факт – снимки от получаване и разтоварване

-Инсталиране, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала – месец ноември 2010г. – снимки от процеса.